Privacybeleid

E.P. Professional Presentation (verder afgekort als EPPP) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle handelsnamen en websites van EPPP tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Bestaande handelsnamen en/of websites van EPPP zijn: professionalpresentation.nl, opleidingkleurconsulent.nl, opleidingstijlconsulent.nl en imagebusiness-school.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

EPPP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

EPPP verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens en verwerkt geen informatie van personen onder de 18 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EPPP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling.

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

EPPP neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EPPP) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EPPP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: 5 jaar.

Facturatiegegevens: 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

EPPP verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EPPP gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EPPP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens verkrijgen door gebruik te maken van het contactformulier op de website van professionalpresentation.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. EPPP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EPPP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of het contactformulier op de website.

Aanpassingen privacyverklaring

Het wordt geadviseerd om periodiek de privacyverklaring te bekijken. Alle wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd

Contactgegevens

Optimale presentatie is noodzaak

E.P. Professional Presentation

Laan van Meerdervoort 1491

2555 BN Den Haag

De Coördinator Gegevensbescherming van EPPP is te bereiken via info @ professionalpresentation.nl Voor de meest betrouwbare communicatie, maak gebruik van het contactformulier op de website: https://professionalpresentation.nl/contact/

Versiebeheer privacyverklaring

Datum: 23 januari 2020

Documentversie: 1.01